Lærestaden sine oppgåver

Sist oppdatert: 15.05.2018
Her finn du informasjon om kva oppgåver du må utføre, slik at elevar som tek grunnskoleopplæring får den støtta dei har rett til frå Lånekassen.

Rettlei elevane dine

Alle lærestader må informere elevane om Lånekassen sine ordningar. Sjå Rundskriv frå Kunnskapsdepartementet.

Her finn du informasjon om støtterett til utanlandske statsborgarar.

 Rapporter til Lånekassen

Klargjer søknader på arbeidsflata

Før Lånekassen kan behandle enkelte søknader, må de stadfeste opplysningar i desse søknadene. Dette kallar vi å klargjere ein søknad.

  • Kontroller om eleven har brukt korrekt søknad.
  • De må stadfeste at eleven har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1 i opplæringslova.
  • De må stadfeste kor mange timar med klasseromsundervisning eleven skal ha per veke.

Frammøte

Ved semesterstart haust og vår må de rapportere at eleven har møtt fram på lærestaden og begynt å følgje undervisninga. Ofte stilte spørsmål om frammøte.

Fråvær, avbrott og endring i studiebelastning

De må melde frå kontinuerleg til Lånekassen om endringar som kan påverke støtta til eleven. 

Nytt fra 2018-2019: Elevar med ungdomsrett har rett til full støtte, sjølv om dei tek opplæring på deltid. De skal derfor ikkje melde inn «endra studiebelastning» for desse elevane.

Nytt frå 2018-2019: Elevar med ungdomsrett har rett til full støtte, sjølv om dei tek opplæring på deltid. De skal derfor ikkje melde inn «endra studiebelastning» for desse elevane.

Rapporter følgt undervisning

  • De skal rapportere følgt undervisning (eksamensdata) for alle elevar etter fullført undervisningsår, sjølv om elevane skal fortsetje grunnskoleopplæringa neste undervisningsår. Frist for å rapportere er 1. juli.
  • De skal registrere resultat for alle elevar som har følgt undervisninga.

  • De rapporterer "følgt undervisning" på arbeidsflata. På arbeidsflata kan de lese meir om korleis de rapporterar dette.