Grunnskoleelevar med ungdomsrett har rett til utstyrsstipend

Sist oppdatert: 03.09.2019
Kunnskapsdepartementet har avklart at elevar som har ungdomsrett og som tek grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 andre ledd, har rett til utstyrsstipend.

Dette er no beskrive i første merknad til Lånekassens tildelingsforskrift § 16-2. 

Elever utan ungdomsrett har ikkje rett til utstyrsstipend.