Rapportere endringar i studiebelastninga

Sist oppdatert: 03.07.2017
Du må melde frå dersom ein elev endrar antall undervisningstimar og/eller årstimar.

Endringar kan påverke kor mykje pengar ho kan få.

Lånekassen gir støtte ut frå kva studiebelastning eleven har. I somme tilfelle gjer vi unntak frå dette og gir fulltidsstøtte sjølv om eleven tek utdanning på deltid. 

Du rapporter endringar på arbeidsflata for lærestadene.

Lånekassen gir vanlegvis støtte ut frå kva studiebelastning eleven har. I somme tilfelle gjer vi unntak frå dette og gir fulltidsstøtte sjølv om eleven tek utdanning på deltid. 
Les meir om unntaka som kan gi rett til fulltidsstøtte her .