Rapportere følgt undervisning

Sist oppdatert: 18.09.2017
Etter at undervisningsåret er avslutta, skal du rapportere resultat for alle elevar som har følgd undervisninga, sjølv om elevane skal fortsette grunnskoleopplæringa neste undervisningsår.

Det er ikkje eit krav at elevane har standpunktkarakterar og/eller eksamenskarakter i faga. 

Eksamensdata for grunnskolar
Sist oppdatert: 22.03.2016
De skal registrere resultat for alle elevar som har følgd undervisninga.
Det er ikkje eit krav at elevane har standpunktkarakterar og/eller eksamenskarakter i faga. De skal rapportere resultat for alle elevar etter avslutta <UKJENT:undervisninsgår>.
Fristane for å rapportere eksamensdata er   
1. juli for vårsemesteret  
1. mars for haustsemesteret
På arbeidsflata for lærestadene finn du meir informasjon om korleis du rapporterer eksamensdata.

Fristane for å rapportere eksamensdata er:  

  • 1. juli for vårsemesteret  
  • 1. mars for haustsemesteret

arbeidsflata for lærestadene finn du meir informasjon om korleis du rapporterer dette.