Årstimar

Sist oppdatert: 10.10.2017
Årstimar for fag i vidaregåande skule er fastsette i læreplanen (Kunnskapsløftet).

Årstimar for dei ulike faga finn du på vilbli.no.

Årstimar
Årstimar for fag i vidaregåande skule er fastsette i læreplanen (Kunnskapsløftet). Årstimar for dei ulike faga finn du på vilbli.no. 
Slik finn du fram til fag og årstimar for dei ulike utdanningsprogramma. (LEKKJE) 
Lånekassen reknar ut studiebelastninga ut frå kor mange årstimar eleven tek, og lengda på utdanninga. Ein elev må ha minst 50 prosent studiebelastning for å ha rett til støtte. Vi gir 50, 67, 75 eller 100 prosent støtte.  Vi rundar alltid ned til nærmaste intervall.  
I enkelte tilfelle gjer vi unntak frå dette og gir fulltidsstøtte sjølv om eleven tek utdanning på deltid. Les om unntaka

Slik finn du fram til fag og årstimar for dei ulike utdanningsprogramma.

Lånekassen reknar ut studiebelastninga ut frå kor mange årstimar eleven tek, og lengda på utdanninga. Ein elev må ha minst 50 prosent studiebelastning for å ha rett til støtte. Vi gir 50, 67, 75 eller 100 prosent støtte. Vi rundar alltid ned til nærmaste intervall.  

I enkelte tilfelle gjer vi unntak frå dette og gir fulltidsstøtte sjølv om eleven tek utdanning på deltid.

Fritak
De må vurdere om elevane har fritak for fag, for eksempel på grunn av realkompetanse, før de sender inn søknaden. Elevane har ikkje rett til støtte for fag dei har fått fritak for, eller har fått godkjenning for i ei realkompetansevurdering. Årstimar og undervisningstimar for slike fag skal de derfor ikkje ta med.