Lærlingar

Sist oppdatert: 21.04.2020
Lærlingar med godkjend lærekontrakt kan søkje om lån og stipend frå Lånekassen. Lånekassen får opplysningar om godkjend lærekontrakt direkte frå Vigo.

De må stadfeste opplysningar  for somme av  lærlingane. Søknadene vil komme i oppgåvelista på arbeidsflata.

Dersom ein lærling avbryt lærekontrakten, må fagopplæringskontoret/opplæringsavdelinga/yrkesopplæringsnemnda sende melding til Lånekassen via arbeidsflata for lærestadene.