Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Sist oppdatert: 16.06.2020
Fastsett av Kunnskapsdepartementet 27. mars 2020 med heimel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 4 og 21.

Sjå forskrifta [pdf]