Studiepoeng for fagskolestudentar

Sist oppdatert: 25.03.2019
I samanheng med overgang frå fagskolepoeng til studiepoeng for studentar i fagskoleutdanning, oppdaterer Lånekassen systema våre og relevant informasjon.

 

I ein overgangsperiode fram mot undervisingsåret 2019-2020 kan det derfor hende at både begrepa blir brukte i informasjon frå Lånekassen. Dette har ingen praktiske konsekvensar for studentane. 

I ein overgangsperiode fram mot undervisingsåret 2019-2020 kan det derfor hende at både begrepa blir brukte i informasjon frå Lånekassen. Dette har ingen praktiske konsekvensar for studentane.