Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Klargjer søknader på arbeidsflata

  Før Lånekassen kan behandle ein del av søknadene, må de gi eller stadfeste opplysningar i desse søknadene, og det kallar vi å klargjere ein søknad.

  Hovudregelen er at de ikkje skal trenge å klargjere søknadene frå studentane. I somme tilfelle vil det likevel vere nødvendig.

  • Det kan for eksempel vere nødvendig dersom studenten har opplyst i søknaden at han skal ta utdanning på deltid. Då må de oppgi kor mange studiepoeng studenten skal ta.
  • Dersom fagskolen tilbyr utdanning med rullerande opptak, må de blant anna oppgi start- og sluttdato i søknaden.