Delstudium i utlandet

Sist oppdatert: 19.08.2019
Frå hausten 2017 kan også fagskolestudentar få støtte til delstudium i utlandet. Sjå § 5-1 i forskrifta.

Studenten som skal ta delstudium må fylle ut opplysningar i D-skjema.

Stadfest opplysningar i D-skjema
De må signere og stemple D-skjemaet. Når de signerer D-skjema, stadfestar de blant anna: 
at delstudiet blir godkjent som ein del av graden som studenten tek
frå-dato og til-dato for utvekslingsopphaldet
kor mykje skolepengar studenten skal betale 
til kva lærestad studenten skal betale skolepengane  
Les meir om delstudium

Stadfest opplysningar i D-skjema

De må signere og stemple D-skjemaet. Når de signerer D-skjema, stadfestar de blant anna: 

  • at delstudiet blir godkjent som ein del av graden som studenten tek
  • frå-dato og til-dato for utvekslingsopphaldet
  • kor mykje skolepengar studenten skal betale
  • til kva lærestad studenten skal betale skolepengane 

Les meir om delstudium