Årleg rapportering av utdanningar

Sist oppdatert: 25.03.2019
Vi legg ut ei oppgåve på arbeidsflata når lærestaden skal rapportere utdanningar til Lånekassen.

Oppgåva blir lagd ut i løpet av januar.

Når du rapporterer kva for utdanningar lærestaden skal tilby kommande undervisningsår, må du også opplyse om eventuelle endringar i utdanningane. Du må blant anna opplyse om endringar som gjeld:

• Start- og/eller avslutningsdato
• Fagplanar/læreplanar
• Undervisningsform
• Undervisningsstad
• Namn på utdanninga
• Skolepengar

Søk om godkjenning for nye utdanningar

Du skal berre rapportere utdanningar som er godkjent for støtte tidlegare. Dersom lærestaden ønskjer å søkje om støtterett for nye utdanningar, må du sende inn ein særskilt søknad om støtterett. Søknadsskjema finn du på arbeidsflata for lærestadene.