Årstimar

Sist oppdatert: 25.03.2019
Årstimar for fag i vidaregåande skule er fastsette i læreplanen (Kunnskapsløftet).

Årstimar for dei ulike faga finn du på vilbli.no

  • Vel utdanningsprogram 
  • Vel «Fag og timefordeling» i høgremenyen
  • Klikk på det aktuelle trinnet for å sjå fag og årstimar 
Slik finn du fram til fag og årstimar for dei ulike utdanningsprogramma. (LEKKJE) 
Lånekassen reknar ut studiebelastninga ut frå kor mange årstimar eleven tek, og lengda på utdanninga. Ein elev må ha minst 50 prosent studiebelastning for å ha rett til støtte. Vi gir 50, 67, 75 eller 100 prosent støtte.  Vi rundar alltid ned til nærmaste intervall.  

Gjeld elevar utan ungdomsrett

Lånekassen reknar ut studiebelastninga ut frå kor mange årstimar eleven tek, og lengda på utdanninga. Ein elev må ha minst 50 prosent studiebelastning for å ha rett til støtte. Vi gir 50, 67, 75 eller 100 prosent støtte. Vi rundar alltid ned til nærmaste intervall.  

Les meir om studiebelastning og endringar