Rapportere fråvær

Sist oppdatert: 25.03.2019
Du skal ikkje lenger melde fråvær for elevar/studentar ved lærestader i Noreg.

På grunn av utbrottet av koronavirus skal lærestadene ikkje melde fråvær. Lærestader som har meldt fråvær for sine elevar/studentar tidlegere dette semesteret treng ikkje korrigere dette i arbeidsflata for lærestadene.

Lærestadene skal ikkje melde fråvær for sine elevar/studentar for vårsemesteret 2020.