Rapportere eksamensdata

Sist oppdatert: 25.03.2019
Lånekassen bruker opplysningar om eksamensdata/resultat når vi gjer om lån til stipend.

Vi bruker også resultata til å kontrollere den faglege progresjonen for dei som søker om utdanningsstøtte.

På arbeidsflata for lærestadene finn du meir informasjon om korleis du rapporterer eksamensdata. Informasjonen finn du under fanen «Rapportering» og «Om eksamensdata».

Fristen for å rapportere eksamensdata til Lånekassen er 1. juni.