Slik loggar du inn

Sist oppdatert: 21.04.2020
Første gong du loggar inn på arbeidsflata, må du lage eit sjølvalg passord. Dette bruker du kvar gong du loggar inn. I tillegg får du eit verifikasjonskode tilsendt på SMS kvar gong du loggar deg inn.
  • Gå til lanekassen.no/larestader.
  • Klikk på knappen "Logg inn - Arbeidsflate for lærestadene":

Bilde av Logg inn-knapp for_AFL

  • Du kjem då vidare til dette biletet: 

Bilde av Logg inn for AFL - trinn 1 av 2

  • Fyll inn brukarnamn (e-postadresse) og sjølvvalt passord.
  • Når du klikkar på knappen «Videre», får du ein verifikasjonskode
    på SMS. Verifikasjonskoden blir sendt til det nummeret som er registrert på brukaren din på arbeidsflata.
  • Du får då opp dette biletet: 

Bilde av Logg inn for AFL - trinn 2 av 2

  • Skriv inn SMS-koden og klikk på «Logg-inn»-knappen.