Låst brukar?

Sist oppdatert: 29.03.2017
Dersom du har skrive feil passord mange gonger, blir brukarkontoen din låst. Personen ved lærestaden din som er administrator i arbeidsflata, kan låse opp brukaren din.

Når administratoren har låst opp brukarkontoen din, kan du bruke

Du som er administrator finn meir informasjon om korleis du låser opp brukarar på arbeidsflata, under «Om arbeidsflata» og «For administratoren».