Administratorrolla

Sist oppdatert: 29.03.2017
Lærestaden skal sjølv administrere tilgangen til området sitt i arbeidsflata. Alle lærestader og fylke utpeikar ein person som skal vere administrator av tilgangen til arbeidsflata.

Administratoren har desse oppgåvane

  • å vere kontaktperson mellom lærestaden og Lånekassen når det gjeld arbeidsflata
  • å administrere lærestaden sin tilgang til arbeidsflata. Dette inneber å opprette nye brukarar, endre brukarinformasjon, slette brukarar, låse opp brukarar som har skrive feil passord for mange gonger, og å gi opplæring. Med brukar meiner vi ein person ved lærestaden som skal utføre oppgåver på arbeidsflata
  • å sørgje for at det berre er dei som treng tilgang til arbeidsflata, som har dette. Dersom ein brukar sluttar på lærestaden, er det administratoren sitt ansvar å fjerne brukartilgangen til arbeidsflata.
  • å sørgje for at brukarane berre har tilgang til dei områda på arbeidsflata som dei har behov for.
  • å melde frå til Lånekassen dersom lærestaden byter administrator.

Administratoren kan sjølv bruke arbeidsflata og ferdigstille søknader.

De finn meir informasjon om administratoren sine oppgåver på arbeidsflata, under menyen "Om arbeidsflata" og "For administratoren".