Informasjon om arbeidsflata for lærestadene

Sist oppdatert: 20.04.2020
Arbeidsflata er ein sikker elektronisk kanal, som blir brukt til å rapportere opplysningar frå lærestadene til Lånekassen.

Korleis få tilgang til arbeidsflata?

Kvar lærestad har ein administrator for arbeidsflata. Administratoren ved lærestaden din kan gi deg tilgang. Dersom lærestaden du jobbar ved ikkje er registrert i Lånekassen, kan du lese meir om godkjenning av utdanning for utdanningsstøtte her.

Har administratoren ved lærestaden permisjon, er langtidssjukemeld eller har slutta?

Dersom nokre på lærestaden har tilgang til arbeidsflata og dykk ønskjer å byte, kan de bruke skjema «Bytte administrator». Dette skjemaet finn de på arbeidsflata. Dersom ingen ved lærestaden har tilgang, ta kontakt med Lånekassen.

Slik loggar du på arbeidsflata første gong

Når du er registrert som bruker av arbeidsflata, får du ein e-post med ei lenkje som du bruker for å lage passord.

  1. Når du klikkar på lenkja, vil biletet under opne seg.
  2. Du vil få  ein verifikasjonskode på SMS, som du fyller inn i feltet «Verifikasjonskode».
  3. Lag nytt passord.
  4. Klikk på «Send», og du er logga inn.