MinID

Sist oppdatert: 22.07.2015
MinID er ei felles innlogging til offentlege tenester. Du kan bruke MinID for å logge inn på Dine sider, og når du skal søkje om lån og stipend.