Ventar du på første utbetaling?

Sist oppdatert: 05.02.2018
Før vi kan starte utbetalingane av lån og stipend må du oppfylle nokre vilkår. På Dine sider kan du sjekke status for alle vilkåra.

Når søknaden din er ferdigbehandla, må du oppfylle vilkåra for utbetaling før Lånekassen kan overføre pengane.

  • Du må ha signert avtalen om støtte. Er du under 18 år må ein av foreldra dine eller verje signere.
  • Er du elev på vidaregåande må skolen din melde at du har møtt til undervisning.
  • Er du student i høgare utdanning må du betale semesteravgifta og vere semesterregistrert. Det er lærestaden din som rapporterer det til oss.

Du finn ei oversikt over utbetalingsvilkåra dine på Dine sider.

Første utbetaling

Den aller første utbetalinga i semesteret har ikkje ein fast dato, men blir utbetalt når vilkåra er oppfylte. Det kan ta nokre dagar før pengane er på konto. Etter dette utbetaler vi stipend og lån den 15. kvar månad. Dersom den 15. fell på ei helg eller ein heilagdag, får du pengane tidlegare.

Har du ikkje fått svar på søknaden din?

Søknaden vil anten ha som status at den står i behandlingskø, eller at vi ventar på dokumentasjon frå deg. Har du fått svar (vedtak og/eller avtale om støtte), men sendt inn nye opplysningar eller ein klage, må ein saksbehandlar sjå på saka di. Les meir om behandlingstid her.