Kor mykje kan eg få i 2018–2019?

Sist oppdatert: 05.07.2018
Her finn du oversikter over dei vanlegaste typane stipend og lån, med satsane for undervisningsåret 2018-2019.