Utbetaling av utdanningsstøtte

Sist oppdatert: 12.09.2016
På Dine sider ser du om du har oppfylt vilkårene for utbetaling og når du får neste utbetaling.

Gå til Dine sider

Utdanning i Norge

Støtten blir utbetalt månedlig, normalt den 15. hver måned.

NB: Utstyrsstipend blir bare betalt ut en gang for hvert undervisningsår.

Utdanning i utlandet

Får du støtte til utdanning i utlandet får du en utbetaling i begynnelsen av hvert semester.

Les mer om vilkårene for utbetaling av støtte.