Søknadsfrister for fast rente

Sist oppdatert: 08.04.2019
Med fast rente låser du renta på en gitt rentesats, for tre, fem eller ti år. Terminbeløpet vil da være likt hver gang.

Søknadsperiode

Renten vil gjelde fra

10.–17. februar

1. mars

10.–17. april

1. mai

10.–17. juni

1. juli

10.–17. august

1. september

10.–17. oktober

1. november

10.–17. desember

1. januar