Tiltak for studenter og elever i utlandet

Disse tiltakene var midlertidige under koronapandemien, og gjelder ikke lenger etter vårsemesteret 2022.

Må ikke være fysisk på lærestedet

Elever og studenter som tok utdanning i utlandet og måtte bo hjemme på grunn av koronasituasjonen, kunne få lån og stipend.

De to unntaksreglene som gjaldt for elever og studenter i utlandet i studieåret 2020–2021 ble videreført for både høsten 2021 og våren 2022.

Må ikke være på lærestedet for å få lån og stipend

Den første unntaksregelen gjelder kravet om å være på lærestedet i utlandet. Dette kravet gjelder ikke dersom utdanningen din normalt er stedbasert, men nå blir tilbudt nettbasert eller samlingsbasert på grunn av koronapandemien .

Unntaket fra kravet om å være på studiestedet gjelder bare hvis utdanningen du er i gang med i utgangspunktet er stedbasert, men at det midlertidig blir tilbudt alternative undervisningsformer på grunn av koronapandemien. Det vil si at studenter som er tatt i opp en utdanning som normalt er online eller samlingsbasert, fortsatt ikke har rett til lån eller stipend.

Du kan bli bedt om å dokumentere at du ikke kunne reise til studiestedet vårsemesteret 2022.

Stipend til de som må bo hjemme på grunn av koronapandemien

Den andre unntaksregelen gjelder elever og studenter som tar utdanning i utlandet, og som bor midlertidig hjemme hos foreldrene sine høsten 2021 eller våren 2022 på grunn av koronapandemien. Disse blir regnet som borteboere hele semesteret, og det betyr at de kan få stipend.

Unntaket fra å bo borte gjelder bare for elever og studenter som normalt sett hadde planlagt å bo borte, men som nå må bo midlertidig hjemme på grunn av koronapandemien.

Det vil si at elever og studenter som i en normal situasjon ville bodd hjemme, fortsatt ikke har rett til stipend.