Strømstipend

Det kommer et strømstipend for høsten 2022 som du kan søke om i desember. De som fikk strømstipend for våren 2022, kan bli bedt om å dokumentere at de betalte for strøm da.

Nytt strømstipend for høsten 2022

Stortinget har vedtatt et nytt strømstipend på 1500 kroner for studenter som har strømutgifter høsten 2022. Det vil bli mulig å søke om stipendet rundt midten av desember. Vi kommer med mer informasjon når vi vet mer.

Strømstipend for vårsemesteret 2022

Strømstipendet er på 3 000 kroner. Det er for studenter og elever over 18 år som betaler strøm i vårsemesteret 2022, og som får lån og stipend fra Lånekassen i samme periode.

Vårsemesteret 2022 betyr perioden fra 16. januar 2022 til 15. juni 2022. Stipendet blir utbetalt én gang, det er ikke en månedlig utbetaling. 

Stipendet kommer i tillegg til den ordinære strømstøtten som alle med strømutgifter får.

Du må betale strøm i tillegg til husleie

Både studenter og elever i Norge og utlandet kan ha rett til stipendet. Deltidsstudenter kan også søke.

De som har strøm inkludert i husleien har ikke rett til stipendet. Derfor har elever på folkehøyskole ikke rett til stipendet. 

Hvis du eier boligen du bor i, kan du ha rett til stipendet. 

Du kan få stipendet uansett hvor mye du betaler i strøm

Hvor mye strømregningen har økt, betyr ikke noe. Du kan få stipendet uansett hvor mye du betaler. Det er heller ikke et krav at du må betale for strøm i hele perioden fra 16. januar 2022 til 15. juni 2022. Har du for eksempel bare betalt for strøm én måned i løpet av perioden, er det nok.

Du kan få stipendet hvis du deler regningen med andre

Det er heller ikke nødvendig at strømabonnementet står i ditt navn, så lenge du er med på å betale strømregningen. Deler du på strømregningen med andre, betaler du også for strøm. Men om husleien din har økt på grunn av økte strømpriser, har du ikke rett til stipendet.

Hvor mye du tjener, og hvor stor formue du har, betyr heller ikke noe for om du har rett til strømstipendet eller ikke.

Du kan bli bedt om å dokumentere

Dokumentasjonen må bekrefte at du har hatt utgifter til strøm og at de ikke er inkludert i husleien. Du kan for eksempel sende:
  • bilde eller kopi av en strømregning i ditt navn
  • bekreftelse fra utleieren din på at strømutgifter ikke er inkludert i husleien
  • husleiekontrakt som viser at strømutgifter ikke er inkludert i husleien

Vilkår for strømstipendet

Når du kan søke, må du bekrefte både at du forstår og oppfyller vilkårene for stipendet. Det kaller vi en egenerklæring. Du skal ikke sende dokumentasjon når du søker, men du kan bli bedt om det senere.

Vi sjekker ikke om du har rett til strømstipendet når vi behandler søknaden og utbetaler pengene. Det betyr at vi gir deg strømstipendet basert på egenerklæringen i søknaden. 

Studenter må oppfylle disse vilkårene

Bare studenter som er 18 år eller eldre og som får lån og stipend fra Lånekassen i vårsemesteret 2022 kan søke om strømstipendet.

For å ha rett til stipendet må du i tillegg oppfylle disse tre vilkårene 

  • betale for strøm i tillegg til husleie i hele eller deler av perioden fra 16. januar 2022 til 15. juni 2022 
  • motta lån/stipend fra Lånekassen i samme periode som du betaler for strøm
  • være borteboer

Å være borteboer betyr at du ikke bor sammen med foreldrene dine. Hvis du er gift, eller har barn du bor sammen med, regner vi deg som borteboer selv om du bor med foreldrene dine.

Elever med ungdomsrett må oppfylle disse vilkårene

Bare elever som er 18 år eller eldre og som får lån etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte fra Lånekassen våren 2022 kan søke om stipendet.

For å ha rett til stipendet må du i tillegg oppfylle disse tre vilkårene 

  • betale for strøm i tillegg til husleie i hele eller deler av perioden fra 16. januar 2022 til 15. juni 2022 
  • motta lån fra Lånekassen i samme periode som du betaler for strøm
  • være borteboer

Å være borteboer betyr at du ikke bor sammen med foreldrene dine. Hvis du er gift, eller har barn du bor sammen med, regner vi deg som borteboer selv om du bor med foreldrene dine.

Slik søker du om strømstipend

Alle som kan ha rett til stipendet, får en e-post fra oss når de kan søke.

For å søke, må du logge inn på lanekassen.no. I søknaden på Dine sider får du informasjon om hvilke vilkår du må oppfylle for å kunne søke. I søknaden må du bekrefte både at du forstår og oppfyller vilkårene for stipendet. Det kaller vi en egenerklæring.

Vi sjekker ikke om du har rett til strømstipendet når vi behandler søknaden og utbetaler pengene. Det betyr at vi gir deg strømstipendet basert på egenerklæringen i søknaden.

Du må signere for å få utbetaling 

Like etter at du har søkt, får du et vedtak. For å få utbetalt pengene må du signere avtale om støtte.

Det vil ta 2-3 dager fra vi utbetaler pengene til du har dem på kontoen din.

Hvis du ikke har rett til stipendet likevel

Etter at du har søkt og fått stipendet, kan du bli bedt om å dokumentere at du hadde rett til det. Hvis det viser seg at du ikke hadde rett til stipendet likevel, blir hele beløpet på 3 000 kroner gjort om til et lån som du må betale tilbake etter de vanlige vilkårene for tilbakebetaling av studielån.

Søknadsfristen er 15. juni 2022

Hvis du ikke har søkt om lån og stipend for vårsemesteret enda, men skal gjøre det, kan du få muligheten til å søke om strømstipend. Vi sender fortløpende e-post om at det er mulig å søke om strømstipend til de som kan ha rett til det.