Utstyrsstipend VG3

Gjelder bare for deg som tar VG3 skoleåret 2021–2022.

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke det du trenger av utstyr til den utdanningen du tar.

1 096 kroner hvis du tar ett av disse utdanningsprogrammene:

 • studiespesialisering
 • påbygging til generell studiekompetanse IKT-servicefag
 • medier og kommunikasjon
 • musikk, dans og drama, unntatt programområde dans
 • service og samferdsel, unntatt programområde transport og logistikk
 • teknologi og industrifag, programområde kjemiprosess- og laboratoriefag
 • design, handverk/medieproduksjon, programområde medieproduksjon

1 648 kroner hvis du tar ett av disse utdanningsprogrammene:

 • kunst, design og arkitektur
 • helse- og oppvekstfag, inklusiv aktivitør
 • naturbruk, programområdene landbruk og studieforberedende for Vg3

2 657 kroner hvis du tar ett av disse utdanningsprogrammene:

 • studiespesialisering med toppidrett
 • elektro og datateknologi
 • teknologi og industrifag, unntatt programområde kjemiprosess- og laboratoriefag
 • design, håndverk/medieproduksjon, unntatt programområde frisør og medieproduksjon
 • service og samferdsel, programområde transport og logistikk

4 513 kroner hvis du tar ett av disse utdanningsprogrammene:

 • restaurant- og matfag
 • musikk, dans og drama, programområde dans
 • bygg- og anleggsteknikk
 • naturbruk, unntatt programområdene landbruk og studieforberedende for Vg3
 • idrettsfag
 • design, håndverk/medieproduksjon, programområde frisør
Tilbake til hovedsiden for videregående skole

Aktuelt regelverk