Flyktning uten ungdomsrett

Hvem kan få flyktningstipend?

Du må
  • Være registrert med flyktningstatus hos UDI
  • Ta grunnskole eller videregående skole
  • Ikke få introduksjonsstønad samtidig som du får flyktningstipend
  • Ikke bo på asylmottak

Flyktningstipend

Flyktninger som ikke får introduksjonsstønad samtidig kan få flyktningstipend i inntil tre år.

Hva er flyktningstipend?

Flyktningstipend er en egen støtteordning til flyktninger i grunnskole eller videregående opplæring. Flyktningstipendet innebærer at lån du ellers kunne fått fra Lånekassen, blir et stipend isteden.

Du kan ikke få flyktningstipend samtidig som du er med i introduksjonsprogram.

Du kan få flyktningstipend i tre år

Du kan få flyktningstipend i inntil tre år innenfor en periode på 6 år etter datoen du fikk innvilget beskyttelse. Antall år du kan få stipendet avhenger derfor av hvor raskt du begynner i utdanning etter at du fikk beskyttelse. Hvis du begynner på utdanningen innen tre år etter du fikk beskyttelse, kan du få flyktningstipend i tre år, men hvis du for eksempel begynner i utdanning etter fem år, kan du bare få ett år med flyktningstipend.

Perioden du kan få flyktningstipend kan bli utvidet fra seks til åtte år hvis du har barn eller hvis du får barn i den tiden flyktningstipend normalt kan gis. Dette gjelder også hvis du skal ta grunnskoleopplæring før du begynner på videregående. Da kan du likevel få flyktningstipend i tre år selv om du ikke begynte i utdanning før etter fem år.

Gå til søknaden

Video om flyktningstipend

Har du inntekt kan stipendet bli gjort om til lån

Hvis du har trygdeinntekter på over 109 997 kroner i 2023, må du betale tilbake flyktningstipend. For arbeidsinntekt er grensen høyere.

Flyktningstipendet er behovsprøvd mot inntekten og formuen din. Det betyr at hvis du har inntekt, formue eller trygd over grensene, blir stipendet ditt gjort om til et lån som du må betale tilbake.

Hvis du er gift, kan stipendet bli redusert hvis du og ektefellen din har en samlet formue over grensen.

Vi sjekker hvor stor inntekt og formue du har

Lånekassen får informasjon om hvor stor arbeidsinntekt, formue og trygd du har hatt hvert år du får flyktningstipend. Informasjonen om inntekten din bruker vi til å sjekke om du har rett til å beholde stipendet ditt.

Du får et brev fra oss når vi har kontrollert inntekt og formue.

Grenser for inntekt og formue

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
hvis du har eller får barn

Hvis du har barn mens du studerer, kan du få mer stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Hvis du får barn mens du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker.

Barnestipend

Hvis du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du flere barn, får du mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd. Det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften. Hvis du studerer på deltid, får du også et lavere beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 55 820 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, begrenset til 111 640 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingenting å si for om du kan få tilleggslån. Hvis du studerer på deltid, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Les mer om barn og fødsel

Aktuelt regelverk