Lærling med ungdomsrett

Veileder borteboer lærling

Kvinnelig lærling klipper hår på kunde

Lærling

Er du lærling med ungdomsrett, får du stipend etter de samme reglene som elever på videregående, med noen unntak.

Du kan bare få borteboerstipend hvis

lærlinglønnen din er under grensen, og du oppfyller minst ett av vilkårene nedenfor:

  • Det er mer enn 40 kilometer mellom foreldrehjemmet og lærebedriften.
  • Du bruker mer enn tre timer tur-retur hver dag på å reise fra foreldrehjemmet til lærebedriften.
  • Det er særlige forhold i hjemmet som gjør at du ikke kan bo der.

Særlige forhold vil si sosiale eller personlige ting som gjør at du blir hindret i utdanningen, hvis du blir boende hjemme.

Lærlinger får ikke utstyrsstipend

Som lærling får du ikke lenger utstyrsstipend, slik du gjorde da du gikk på videregående skole.

Svært få lærlinger får inntektsavhengig stipend

Inntektsavhengig stipend er et stipend til elever fra familier med svak økonomi. Hvor stort stipend du kan få, er blant annet avhengig av lærlinglønnen din. Grensen for hvor høy lærlinglønn du kan ha og fortsatt få inntektsavhengig stipend, er så lav at det er svært få lærlinger som får det.

Du får utbetalinger i 11 måneder

Lærlinger får utbetalt stipend for 11 måneder i året, i motsetning til elever i vanlig videregående, som bare får stipend for 10 måneder. Du kan få stipend fra august til juni, men du må fortsatt huske å søke hvert år.

Ungdomsrett

De fleste lærlinger har ungdomsrett.

Gå til søknaden

Har du veldig lav lærlinglønn?

Noen få
lærlinger
får ekstra stipend

Hvis du har en lærlinglønn som er mindre enn cirka 5 600 kroner i måneden, og du kommer fra en familie med svak økonomi, kan du ha rett til inntektsavhengig stipend.

Stipendet er behovsprøvd mot lærlinglønnen

For at du skal kunne få inntektsavhengig stipend som lærling, må foreldrene dine ha inntekt under grensene i forskriften, samtidig som lærlinglønnen din må være svært lav.

For hver krone du har i lærlinglønn, blir det trukket 60 øre fra beløpet du kan få i inntektsavhengig stipend. Det vil si at hvis du har en lærlinglønn på mer enn cirka 5 600 kroner i måneden , får du ikke stipendet.

Les mer om inntektsavhengig stipend.

Er du over 18 år og vil ta opp lån?

Du kan låne inntil
3 399 kroner
per måned hvis du bor borte

Hvis du er over 18 år og ikke bor sammen med foreldrene dine, kan du låne inntil 3 399 kroner i måneden.

Lånet blir ikke behovsprøvd mot inntekt. Det betyr at du kan få lånet uavhengig av hvor mye du eller foreldrene dine tjener.

Lånet må betales tilbake

Dette er et lån som du må betale tilbake. Når du ikke lenger får stipend og lån fra Lånekassen, blir det lagt til renter på lånet, og du må betale tilbake. Du må betale hele lånet pluss renter, men du betaler ned i månedlige avdrag.

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad om lån. Når du søker om vanlig stipend og krysser av for at du bor borte, får du spørsmål om du vil søke om lån også.

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
hvis du har eller får barn

Hvis du har barn mens du studerer, kan du få mer stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Får du barn mens du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker.

Barnestipend

Hvis du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du flere barn, får du mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd,  og det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften. Hvis du studerer på deltid, får du også et lavere beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 51 150 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, begrenset til 102 300 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingen betydning for om du kan få tilleggslån. Men hvis du studerer på deltid, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Les mer om barn og fødsel

Når ting skjer

Når noe skjer i livet ditt eller i studiehverdagen din, kan det ha konsekvenser for hva du kan få fra Lånekassen, enten nå eller i framtiden.

Aktuelt regelverk