Lærling uten ungdomsrett

Mannlig lærling med kappsag. Foto.

Hvor mye kan jeg få?

Er du lærling uten ungdomsrett, eller "voksenlærling", kan du få inntil 137 907 kroner i lån for hele skoleåret.

Når du er voksen får du basislån

Basislån er navnet på det de fleste kaller studielån, og som alle studenter kan få. Som lærling uten ungdomsrett kan du få et basislån på inntil 137 907 kroner for hele året, hvis du er lærling på fulltid.

Du får lån beregnet ut fra stillingsprosenten din

Hvis du jobber deltid som lærling, får du redusert lån.

Lånet er rentefritt så lenge du får stipend og lån til fulltidsutdanning

Du må begynne å betale på lånet når du ikke lenger får stipend og lån til fulltidsutdanning. Lånet er rentefritt så lenge du får utdanningsstøtte til å studere på fulltid.

Du får utbetalinger i 11 måneder

Lærlinger får utbetalt lån for 11 måneder i året. Du kan få stipend fra august til juni, men du må fortsatt huske å søke hvert år.

Gå til søknaden

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
hvis du har eller får barn

Hvis du har barn mens du studerer, kan du få mer stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Hvis du får barn mens du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker.

Barnestipend

Hvis du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du flere barn, får du mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd. Det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften. Hvis du studerer på deltid, får du også et lavere beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 55 820 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, begrenset til 111 640 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingenting å si for om du kan få tilleggslån. Hvis du studerer på deltid, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Les mer om barn og fødsel

Har du nedsatt funksjonsevne?

Du kan søke om ekstra
stipend
hvis du ikke kan jobbe ved siden av

Hvis du har nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få et tilleggsstipend på 4 280 kroner i måneden. Hvis du studerer på deltid, får du et mindre beløp.

Du kan også få stipend og lån om sommeren hvis du ikke kan jobbe i sommerferien. En fagspesialist må bekrefte at du har nedsatt funksjonsevne.

Du søker om lån og stipend ved nedsatt funksjonsevne på et eget skjema.

Les mer om stipend for deg med nedsatt funksjonsevne

Inntil
40 %
kan bli stipend

Inntil 40 prosent av lånet kan bli til stipend

Deler av basislånet ditt kan bli gjort om til stipend hvis du består utdanningen din og har inntekt, formue og trygd under grensene.

Etter at du har bestått fagbrev eller svennebrev kan deler av lånet bli gjort om til stipend (omgjøring). Stipend er penger du ikke trenger å betale tilbake. Det du sitter igjen med i lån etter omgjøring må du betale tilbake.

40 prosent av basislånet kan bli stipend

Består du utdanningen og har inntekt og formue under grensene, blir 40 prosent av lånet gjort om til stipend. Du får et eget vedtak fra oss når lånet blir gjort om.

I 2024 er inntektsgrensen 214 213 kroner for deg som får lån hele året. Les mer om grenser for inntekt, formue og trygd.

Bor du hjemme hos foreldrene dine får du ikke gjort om lån til stipend

Det er bare borteboere som kan få gjort om lån til stipend.

Omgjøringen skjer året etter du er ferdig

Lånet blir ikke gjort om til stipend før vi har kontrollert inntekten og formuen din. Det gjør vi først når skatteoppgjøret ditt er klar for året eller årene du fikk lånet fra oss.

Les mer om omgjøring

Når ting skjer

Når noe skjer i livet ditt eller i studiehverdagen din, kan det ha konsekvenser for hva du kan få fra Lånekassen, enten nå eller i framtiden.

Aktuelt regelverk