Søknad om lån og stipend til grunnskoleopplæring – uten ungdomsrett

Du bruker den vanlige søknaden

Du bruker den samme søknaden som studenter i høyere utdanning. Det er altså ikke en egen søknad om lån og stipend til grunnskole.

Du bruker også denne søknaden hvis du skal søke om flyktningstipend.

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån og eventuelt skolepengelån. Du kan velge å søke om bare den delen av basislånet som kan gjøres om til stipend, eller hele lånet.

Søknaden gjelder også for andre stipend og lån som bare noen har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån og flyktningsstipend.

Det er egne søknader for foreldrestipend og tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.

Dokumentasjon hvis du er flyktning

Får du introduksjonsstønad i perioden du søker om støtte for?

Da må du sende inn kopi av vedtaket fra kommunen eller Nav som viser perioden du får introduksjonsstønad.

Har du avsluttet introduksjonsprogrammet?

Da må du sende inn bekreftelse fra kommunen eller Nav som viser hvilken dato du fullførte introduksjonsprogrammet.

 

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innen 24 timer.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din.  På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Søk så fort du har studieplass
for 2022–2023

Nå kan du søke om lån og stipend for studieåret 2022–2023.

Siste frist for å søke er:

  • 15. november 2022 hvis du søker for høsten 2022
  • 15. mars 2023 hvis du søker for våren 2023

Noen kan fremdeles søke for
2021-2022

Dersom utdanningen din begynte etter 1. mars 2022, kan du fortsatt søke om stipend og lån.

Fristen er innen studieåret er ferdig.