Grunnskoleutdanning

Hender holder åpen bok. Foto.

Hvem kan få lån og stipend til grunnskoleopplæring?

Lånekassen kan på visse vilkår gi lån og stipend til grunnskoleutdanning.

Hvem kan få lån og stipend til grunnskoleopplæring?

Elever i opplæringspliktig alder, altså de som går på «vanlig» barne- eller ungdomsskole, får ikke støtte fra Lånekassen. Du må ha rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1. Det innebærer som regel at du er over skolepliktig alder, men likevel trenger mer grunnskole.

Hvor mye kan jeg få?

Elever uten ungdomsrett får lån og stipend etter de samme reglene som elever i videregående skole uten ungdomsrett.

Flyktningstipend

Hvis du har fått beskyttelse (asyl) i Norge, kan du få flyktningstipend i inntil tre år hvis du tar grunnskole, avhengig av hvor lang tid det tok fra du fikk beskyttelse til du begynte på utdanningen.

Du kan ikke få flyktningstipend hvis du bor på asylmottak.

Gå til søknaden
Videregående uten ungdomsrett
Se hvor mye du kan få
Flyktning
Les mer om stipend til flyktninger

Stipendet ditt kan bli gjort om til lån hvis du har trygd

Lånekassen kontrollerer hvor stor inntekt du har

Inntekten og formue påvirker hvor mye stipend du kan få. Det betyr at hvis du har inntekt, formue eller trygd over grensene, blir stipendet ditt gjort om til et lån som du må betale tilbake.

Dersom du er gift, regner vi også med den felles formuen til deg og ektefellen din.

Vi sjekker hvor stor inntekt og formue du har

Lånekassen får informasjon om hvor stor arbeidsinntekt, formue og trygd du har hatt hvert år du får flyktningstipend. Informasjonen om inntekten din bruker vi til å sjekke om du har rett til å beholde stipendet ditt. Du får et brev fra oss når vi har kontrollert inntekt og formue

 

Les mer om inntekt og formue

Aktuelt regelverk