Søknad om stipend og lån til grunnskoleopplæring – med ungdomsrett

Du bruker den vanlige søknaden

Du bruker den samme søknaden som de som søker om stipend til videregående skole med ungdomsrett. Det er altså ikke noen egen søknad for grunnskole.

Du bruker også denne søknaden hvis du skal søke om flyktningstipend.

Samtykke

I søknaden blir du spurt om å samtykke til at vi henter informasjon fra Vigo. Hvis du samtykker, henter vi informasjon om hvilken skole og hvilket utdanningsprogram du skal ta. Hvis du ikke samtykker, må du velge utdanningsprogram og skole fra en liste.

Dokumentasjon hvis du er flyktning

Får du introduksjonsstønad i perioden du søker om støtte for?

Da må du sende inn kopi av vedtaket fra kommunen eller Nav som viser perioden du får introduksjonsstønad.

Har du avsluttet introduksjonsprogrammet?

Da må du sende inn bekreftelse fra kommunen eller Nav som viser hvilken dato du fullførte introduksjonsprogrammet.

 

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innen 24 timer.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din.  På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Årets søknad
2022–2023

Du kan nå søke om stipend og lån for studieåret 2022–2023.

Søknadsfristen for høstsemesteret er 15. november, og 15. mars for vårsemesteret.