Grunnskole med ungdomsrett

Lånekassen kan på visse vilkår gi lån og stipend til grunnskoleutdanning.

Hvem kan få lån og stipend til grunnskoleopplæring?

Elever i opplæringspliktig alder, altså de som går på «vanlig» barne- eller ungdomsskole, får ikke støtte fra Lånekassen. Du må ha rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1. Det innebærer som regel at du er over skolepliktig alder, men likevel trenger mer grunnskoleopplæring.

Når du samtidig har ungdomsrett, innebærer det at du har lovfestet rett til videregående skole, men at du trenger mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående.

Hvor mye kan jeg få?

Elever med ungdomsrett får lån og stipend etter de samme reglene som elever i videregående skole med ungdomsrett.

Du får laveste sats av utstyrsstipend når du er elev i grunnskoleopplæring.

Du kan lese mer om hvor mye støtte du kan få her.

Flyktningstipend

Hvis du har fått beskyttelse (asyl) i Norge, kan du få flyktningstipend i inntil tre år hvis du tar grunnskole, avhengig av hvor lang tid det tok fra du fikk beskyttelse til du begynte på utdanningen.

Du kan ikke få flyktningstipend hvis du bor på asylmottak.

Les mer om flyktningstipend her.

Gå til søknaden

Aktuelt regelverk