Grunnskole

Hvem gjelder dette?

Dette valget gjelder elever som er over opplæringspliktig alder, som trenger grunnskoleopplæring og som ikke har ungdomsrett.

De fleste som får støtte til grunnskoleopplæring er i denne gruppen.

Er du usikker på om du har ungdomsrett, kan du spørre skolen din.

Hvem gjelder dette?

Dette gjelder elever som har lovfestet rett til videregående opplæring, men som trenger mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående.

Er du usikker på om du har ungdomsrett, kan du spørre skolen din.