Søknad om stipend og lån til videregående opplæring i Norden

Dette søker du om

I søknaden søker du om utstyrsstipend, borteboerstipend, reisetilskudd, skolepengelån og eventuelt lån for deg over 18 år og stipend eller lån til språkkurs.

Du kan også velge å søke om inntektsavhengig stipend hvis familien din har svak økonomi. Du får spørsmål om du vil søke om det i søknaden.

Det er egen søknad for å søke om stipend til skolepenger.

Dokumentasjon

Vi får ikke informasjon om deg fra skoler eller folkeregistre utenfor Norge. Du må derfor dokumentere både at du har opptak ved skolen og bosted hvis du er borteboer.

Skal du betale skolepenger, må du fylle ut søknad om stipend til skolepenger og legge ved bekreftelse på skolepenger fra den utenlandske skolen din.

Hvis du søker om inntektsavhengig stipend, må du også bekrefte foreldres inntekt og andre familieforhold.

Du kan laste opp dokumentasjonen når du fyller ut søknaden. Har du ikke alt klart når du skal søke, kan noe ettersendes.

Behandlingstid

Saken blir behandlet av en saksbehandler, så du må regne med litt tid før du får svar.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din. På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Søknadsfristen har gått ut

Søknadsfristen for studieåret 2020-2021 gikk ut 15. mars 2021. 

Søknaden for neste studieår, 2021-2022, åpner i juni.

Noen kan fremdeles søke for
2020-2021

Hvis utdanningen din begynte etter 1. mars 2021, kan du fortsatt søke om stipend og lån. Fristen er innen studieåret er ferdig.