Søknad om lån og stipend til gradsutdanning eller enkeltemner i Norden

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån og eventuelt skolepengelån. Du kan velge å søke om bare den delen av basislånet som kan gjøres om til stipend, eller hele lånet.

Søknaden gjelder også for andre stipend og lån som bare noen har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån og flyktningsstipend.

Det er egne søknader for foreldrestipend og tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.

Dokumentasjon

Når du søker om lån og stipend til utdanning i utlandet for første gang, må du sende inn:

  • Endelig opptaksbrev uten faglige vilkår fra lærestedet
  • Bekreftelse fra lærestedet som viser hvor mye du eventuelt skal betale i skolepenger

Hvis du allerede er student i Norden og skal fortsette utdanningen, må du ha sendt inn skjema for Årlig kontroll for forrige studieår.

Joint degree

Dersom du tar en joint degree (samarbeidsgrad mellom flere læresteder) og du er student ved forskjellige læresteder i løpet av graden din, skal du alltid søke om lån og stipend til den utdanningen og det lærestedet du er student i perioden du søker for.

Bor du hjemme i høstsemesteret på grunn av koronapandemien?

Alle elever og studenter som har fått støtte som borteboere, men som måtte flytte hjem til foreldrene sine pga. koronapandemien, blir regnet som borteboere resten av våren 2020. Disse unntaksreglene blir videreført høsten 2020.

Hvis du skal studere i utlandet og ikke kan oppholde deg på lærestedet ved studiestart på grunn av koronasituasjonen, skal du derfor likevel svare ja på følgende spørsmål i søknaden: «Skal du oppholde deg på studiestedet og følge undervisningen?».

Gå til søknaden