Tilleggslån korona

Tilleggslån korona var for studenter og elever som hadde hatt nedgang i arbeidsinntekt på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 16. juni 2020 og 15. juni 2021.

Fristen for å svare har gått ut

De som har sendt dokumentasjon får en e-post fra oss når vi har behandlet dokumentasjonen.

De som ikke har svart innen fristen får et automatisk vedtak fra oss der det står at de ikke får omgjøring.

Omgjøring av koronalån til stipend

Alle som fikk tilleggslån korona av Lånekassen våren 2021, fikk muligheten til å få 10 400 kroner av lånet gjort om til stipend. Fristen for å sende dokumentasjon var 13. mars 2022.

På denne siden er informasjonen til de som ble bedt om å dokumentere nedgang i arbeidsinntekt.

Du må dokumentere at du hadde nedgang i inntekt

Det er bare elever og studenter som faktisk hadde nedgang i arbeidsinntekt på grunn av koronasituasjonen, som får omgjøringen.

På denne siden er informasjonen til de som ble bedt om å dokumentere nedgang i arbeidsinntekt. Du må dokumentere at du hadde nedgang i inntekt. Lånekassen ber derfor alle elever og studenter som fikk tilleggslån korona våren 2021 om å dokumentere nedgang i arbeidsinntekt i hele eller deler av perioden mellom 16. juni 2020 og 15. juni 2021.

Frist for å sende dokumentasjon er 13. mars 2022

Logg inn på lanekassen.no for å svare på spørsmålet om du hadde nedgang i arbeidsinntekt og sende dokumentasjon. Hvis dokumentasjonen godtas, får du i løpet av våren 2022 gjort om 10 400 kroner av lånet til stipend. Det betyr at du får mindre gjeld.

Ikke nedgang i inntekt likevel

Hvis du fikk lånet, men ikke hadde nedgang i inntekt likevel, er det fortsatt viktig at du svarer på Dine sider.

Hvis du ikke hadde nedgang, får du ikke omgjort 10 400 kroner av tilleggslånet til stipend. Hele tilleggslånet blir lagt til studielånet ditt, som skal betales tilbake etter endt utdanning.

Send dokumentasjon

Dokumentasjon vi godtar

Dokumentasjonen må bekrefte nedgang i arbeidsinntekt.

For å få gjort om 10 400 kroner til stipend, må du sende dokumentasjon som bekrefter at begge disse punktene gjelder deg:

  • Du hadde nedgang i arbeidsinntekt i perioden 16. juni 2020–15. juni 2021
  • Koronasituasjonen var årsaken til nedgangen

Kapitalinntekter er ikke arbeidsinntekt

Med «arbeidsinntekt» mener vi vanlig lønnsinntekt eller inntekt fra frilansoppdrag og liknende. Kapitalinntekter som for eksempel renteinntekter, husleieinntekter og avkastning på aksjer, regner vi ikke som arbeidsinntekt. Har du hatt økte utgifter, regner vi heller ikke dette som nedgang i inntekt.

Bekreftelsen bør være signert

Hvis du har en bekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, så må den inneholde arbeidsgivers/oppdragsgivers kontaktinformasjon og den bør være signert. Dette betyr for eksempel at lønnsslipper ikke er god nok dokumentasjon. Les hva vi skrev våren 2021 om hvilken dokumentasjon vi kan godta.

For å få omgjøringen til stipend, må du også ha fått lån og stipend da nedgangen skjedde. Det trenger du derimot ikke dokumentere, vi sjekker det.

Eksempler på hva vi godtar

Vi kan godta annen dokumentasjon enn den vi nevner i eksemplene. Det viktige er at dokumentasjonen din tydelig viser at du hadde mindre inntekt i hele eller deler av perioden, og at koronasituasjonen var årsaken til det.

Send en bekreftelse fra arbeidsgiver som viser datoen du ble permittert eller oppsagt, og at koronasituasjonen var årsaken.

Send en bekreftelse fra arbeidsgiver som viser datoen du skulle begynt i jobb, og at koronasituasjonen var årsaken til at du ikke fikk begynne likevel.

Send en bekreftelse fra arbeidsgiver som viser perioden du jobbet mindre, og at koronasituasjonen var årsaken til det. Det bør stå hvor mye du normalt ville ha jobbet.

Har du vært selvstendig næringsdrivende, kan du for eksempel sende en bekreftelse fra de som vanligvis er oppdragsgiverne dine. Den bør vise at du har fått færre oppdrag i perioden, og at koronasituasjonen var årsaken til det.

Send en egenerklæring der du forklarer situasjonen din. Send også dokumentasjon som støtter egenerklæringen.

En av kundebehandlerne våre viser deg hva du må gjøre for å få noe av koronalånet gjort om til stipend.