Situasjoner som gir rett til tilleggslån korona

For deg som er usikker på om du kan søke om tilleggslån korona og på hvilken dokumentasjon du må sende inn.

Vi vet det kan være vanskelig å vite om du rett til å søke om lånet. Dersom du har lest vilkårene nøye og selv mener du oppfyller dem, kan du søke om tilleggslånet. Husk også at det er et krav om at du senere må dokumentere det.

Krav til dokumentasjonen

Dokumentasjonen skal bekrefte at du hadde nedgang i eller bortfall av arbeidsinntekt i hele eller deler av perioden mellom 16. juni 2020 og 15. juni 2021. Den må også vise at nedgangen skyldes koronapandemien.

Nedgang eller bortfall gjelder bare arbeidsinntekt, ikke annen type inntekt. Det betyr at redusert kapitalinntekt fra husleie, aksjer og utbytte ikke gir deg rett til å søke om tilleggslånet.

Vi kan for eksempel godta

 • skriftlig dokumentasjon fra arbeidsgiver på permittering eller forlengelse av permitteringen
 • skriftlig dokumentasjon fra arbeidsgiver på oppsigelse av stilling, nedgang i eller bortfall av arbeidsinntekt, eller reduksjon i antall vakter/arbeidstimer. 
 • skriftlig dokumentasjon som viser bortfall av et jobbtilbud eller traineetilbud på grunn koronasituasjonen. Dokumentasjonen må vise hvilken dato du skulle begynt i jobben 
 • skriftlig dokumentasjon fra oppdragsgiver med bekreftelse på færre eller ingen oppdrag på grunn av koronasituasjonen (gjelder for deg som er selvstendig næringsdrivende)

Det er ikke all type dokumentasjon som er god nok til å gi deg rett til lånet. Vi godtar for eksempel ikke

 • e-post eller et brev der du selv skriver at du har hatt redusert inntekt, uten at du legger ved dokumentasjon
 • e-poster som er sendt til og fra arbeidsgiver
 • lønnsslipper for en periode, uten at du legger ved mer dokumentasjon
 • skattefastsettingen din 
 • dokumentasjon på introduksjonsstønad, tiltakspenger, bostøtte og sosialstøtte
 • dokumentasjon på små, private og skattefrie oppdrag. Eksempler på slike oppdrag kan være å sitte barnevakt, gjøre hagearbeid og å lufte hunder


Gikk på videregående i fjor og er nå student – mistet sommerjobben sommeren 2020

Hvis du mistet en sommerjobb på grunn av korona, kan du ha rett til tilleggslånet. Du kan søke om tilleggslån dersom du i tillegg

 • fikk lån/stipend etter reglene for høyere og annen utdanning høsten 2020 
 • får lån/stipend etter høyere og annen utdanning våren 2021

Dersom du var elev på videregående uten ungdomsrett, må du ha fått lån/stipend etter reglene for høyere og annen utdanning våren 2020 

Dersom du var elev med ungdomsrett våren 2020, må du ha fått lån til elever over 18 år den våren.

Oppsagt fra jobben og har ikke fått ny jobb

Hvis du kan dokumentere nedgang sammenlignet med en tidligere periode, kan du ha rett til tilleggslånet. Husk at du må oppfylle alle vilkårene for å kunne søke, og at koronasituasjonen derfor må ha vært årsaken til at du ble oppsagt.


Redusert samlet familieinntekt

Dersom samboeren eller ektefellen din har hatt nedgang i inntekt, gir ikke det deg rett til tilleggslånet. Det er din egen arbeidsinntekt som må ha gått ned.


Måtte si opp jobben fordi du flyttet hjem

Dersom du frivillig valgte å flytte hjem, og derfor fikk nedgang i inntekt, oppfyller du ikke vilkårene for tilleggslånet. 

Men måtte du flytte på grunn av koronasituasjonen, for eksempel fordi du bodde i en studentbolig som ble stengt ned, er situasjonen annerledes. Måtte du si opp jobben eller si fra deg vakter i en periode på grunn av dette, kan du ha rett til lånet og omgjøring i etterkant.