Kontroll av om du hadde nedgang i inntekt

Vi ber nå et tilfeldig utplukk av elever og studenter om å dokumentere nedgang i inntekt i hele eller deler av perioden 1. mars til og med 15. juni 2020.

Er du plukket ut i kontrollen, må du derfor dokumentere at du oppfylte dette vilkåret før du kan få omgjort 8 000 kroner av tilleggslånet til stipend.

Dersom du ikke har hatt nedgang i inntekt, må du likevel svare på kontrollen.

Omgjøring for de som ikke er plukket ut i kontrollen

Har du ikke fått e-post om kontrollen, betyr det at du ikke er plukket ut til å bli kontrollert. Det betyr likevel ikke at du ikke vil få gjort deler av tilleggslånet om til stipend.

Omgjøringen blir trolig gjort i løpet av første halvår 2021. Det er ikke helt klart når omgjøringen skjer, men du kan være trygg på at du får omgjøring dersom du oppfyller vilkårene for det.