Dokumenter nedgang i inntekt på grunn av koronapandemien

Lånekassen ber nå alle elever og studenter som fikk tilleggslånet våren 2020 om å dokumentere nedgang i inntekt i hele eller deler av perioden 1. mars til 15. juni 2020.

8 000 kroner av tilleggslånet kan bli gjort om til stipend

Det er bare elever og studenter som faktisk hadde nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen, som får omgjøringen.

Du må derfor dokumentere at du oppfylte dette vilkåret, før du kan få omgjort 8 000 kroner av tilleggslånet til stipend. Selve omgjøringen skjer i løpet av våren 2020.

Vanligvis får bare studenter som bor borte gjort om lån til stipend. Dette kravet gjelder ikke for tilleggslånet, og du kan derfor få gjort om 8 000 av tilleggslånet til stipend uansett om du bor borte eller hjemme med foreldrene dine i perioden.

Fristen for å sende inn dokumentasjon er 10. mars 2021

Det kan være ulike grunner til at elever og studenter har hatt nedgang i inntekt, der koronasituasjonen var årsaken. Vi godtar derfor ulike former for dokumentasjon. På Dine sider finner du eksempler på hvilken dokumentasjon du skal sende inn, ut fra din situasjon. 

Det avgjørende er at det du sender inn tydelig viser at inntekten din gikk ned eller falt bort i perioden 1. mars – 15. juni 2020, og at koronasituasjonen var årsaken til dette.

Det er ikke et krav at du mistet all inntekt i perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020. Du kunne søke om lånet dersom du hadde nedgang i inntekt bare i deler av perioden.

Ikke nedgang i inntekt likevel

Dersom du fikk lånet, men ikke hadde nedgang i inntekt likevel, er det fortsatt viktig at du sender inn svar på Dine sider.

Hvis du ikke hadde nedgang likevel, får du ikke omgjort 8 000 kroner av tilleggslånet til stipend. Hele tilleggslånet blir lagt til studielånet ditt, som skal betales tilbake etter endt utdanning.