Du kan fortsatt få stipend selv om du bor hjemme

Elever og studenter som må bo hjemme på grunn av koronasituasjonen, kan få stipend.

Vanligvis er det bare studenter som bor borte som kan få stipend, og elever som bor borte som får borteboerstipend. På grunn av koronapandemien er det gjort unntak fra disse reglene.

Gjelder bare de som må bo hjemme på grunn av koronapandemien

Unntaksreglene gjelder bare for elever og studenter som normalt sett hadde planlagt å bo borte, men som nå må bo midlertidig hjemme på grunn av koronapandemien.

Det vil si at elever og studenter som i en normal situasjon ville bodd hjemme, fortsatt ikke har rett til stipend. 

Gjelder våren 2021 for studenter og elever som tar utdanning i Norge

Alle elever og studenter som får støtte som borteboere, men som midlertidig bor sammen med foreldrene sine på grunn av koronasituasjonen, blir regnet som borteboere våren 2021.

Unntaksregelen gjelder bare våren 2021 for studenter og elever i Norge. Bodde du hjemme høsten 2020, har du ikke rett til lån eller stipend som borteboer.

Gjelder hele 2020–2021 for elever og studenter som tar utdanning i utlandet

Alle elever og studenter som tar utdanning i utlandet, og som bor midlertidig hjemme hos foreldrene sine høsten 2020 og våren 2021 på grunn av koronapandemien, blir regnet som borteboere hele studieåret.