Korona

Informasjon om ulike tiltak i forbindelse med koronapandemien for både elever, studenter og deg som betaler på studielånet.

Stortinget har vedtatt koronatiltak for 2021

Det kommer mer informasjon på våre nettsider i løpet av uken, når detaljene er klare. Kundesenteret kan dessverre ikke gi mer informasjon før nettsidene er oppdatert.

Dokumenter nedgang i inntekt for å få stipend

I januar 2021 ber Lånekassen studenter og elever som fikk tilleggslån korona våren 2020, om å dokumentere at de har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen.

Omgjøring av tilleggslånet skjer etter planen til våren

Våren 2020 fikk studenter og elever som tapte inntekt på grunn av koronapandemien, tilbud om et tilleggslån. Deler av dette lånet kan bli gjort om til stipend for de som kan dokumentere nedgang i inntekt.

8 000 kroner av tilleggslånet kan bli gjort om til stipend

Studenter og elever som kan dokumentere at de hadde nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan få 8 000 kroner av tilleggslånet gjort om til stipend. Selve omgjøringen skjer i løpet av våren.

Vanligvis får bare studenter som bor borte gjort om lån til stipend. Dette kravet gjelder ikke for tilleggslånet, og du kan derfor få gjort om 8 000 av tilleggslånet til stipend uansett om du bor borte eller hjemme med foreldrene dine i perioden.

Les også

Regjeringens forslag til nye koronatiltak for Lånekassens kunder i 2021

Elever og studenter må dokumentere nedgang i inntekt

Både elever og studenter må dokumentere nedgangen i inntekt før noe av lånet kan gjøres om til stipend. Alle som fikk tilleggslånet, får e-post om å sende inn denne dokumentasjonen i slutten av januar eller begynnelsen av februar. Du trenger derfor ikke sende inn noe før du har fått e-posten fra oss.

Eksempler kan være dokumentasjon på permittering, oppsigelse, lønnsinntekt og bekreftelse på endret stillingsprosent.

Hva regnes som en nedgang i inntekt?

Hvis du for eksempel var permittert, fikk færre vakter enn tidligere avtalt, eller ble oppsagt fra en lønnet deltidsjobb på grunn av koronasituasjonen, kunne du søke om tilleggslånet. Det avgjørende er at du på grunn av koronasituasjonen tjente mindre enn planlagt i perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020.

Det er ikke et krav at du mistet all inntekt i perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020. Du kunne søke om lånet dersom du hadde nedgang i inntekt bare i deler av perioden.

Du trenger ikke sende inn dokumentasjon på inntekt nå

Gjelder unntak fra inntektsgrensen i 2020 deg, behøver du ikke sende inn noe ennå. Det skal du gjøre etter at du har fått vedtaket ditt om omgjøring for 2020, og bare hvis du har hatt inntekt over grensen.

Unntak fra inntektsgrense i 2020

Hvis du har hatt ekstra inntekt for arbeid direkte knyttet til koronapandemien, kan du få gjort om lån til stipend, selv om du har tjent mer enn Lånekassens inntektsgrenser.

Det er en grense for hvor mye du kan tjene før du får redusert stipendet, eller ikke får gjort noe av lånet om til stipend.

Unntaksregelen innebærer at Lånekassen ser bort fra inntekt som er over grensen i perioden 1. mars til 31. desember 2020, dersom den er betaling for arbeid direkte knyttet til koronapandemien. Det betyr at du kan tjene over grensen for 2020 i denne perioden, og likevel få gjort om lån til stipend. Har du annen inntekt som ikke er direkte knyttet til koronapandemien i den samme perioden, gjelder ikke unntaket for denne inntekten.

Unntaket gjelder bare enkelte grupper

Det er regjeringen som har bestemt at unntaket skal gjelde studenter i høyere og annen utdanning i Norge og utlandet:

  • studenter i Norge som arbeider i helse- og omsorgssektoren
  • studenter i utlandet, både de som arbeider i helse- og omsorgssektoren i Norge og de som eventuelt gjør dette i landet de studerer i
  • politistudenter som melder seg til tjeneste i politiet eller til beredskapsarbeid
  • studenter som blir beordret til tjeneste i Heimevernet eller Sivilforsvaret

Studenter som har barn, får heller ikke redusert barnestipendet ut fra ektefelle eller samboers ekstra inntekt fra arbeid direkte knyttet til koronapandemien. Dette unntaket gjelder også perioden mellom 1. mars og 31. desember 2020. Har samboeren eller ektefellen din annen inntekt som ikke er direkte knyttet til koronapandemien i den samme perioden, gjelder ikke unntaket for denne inntekten.

Du må dokumentere at unntaket gjelder deg

Det er først sommeren 2021 vi sjekker hvor høy inntekt du hadde i 2020, for å vurdere om du har rett til stipend for kalenderåret 2020 eller ikke. Det betyr at det er først da du skal sende inn dokumentasjon som viser at du eller samboeren/ektefellen din har hatt inntekt direkte knyttet til koronapandemien. Hvis du ikke har hatt inntekt over grensen, trenger du ikke sende inn noe.

Inntektsgrensen for 2020

Grensen er 188 509 kroner når du får støtte i mer enn sju måneder i 2020, og 471 270 kroner når du får støtte i sju måneder eller mindre i 2020.

Grensene for formue og trygd gjelder fortsatt

Det er ikke gjort unntak fra grensene for hvor høy formue eller trygd du kan ha , før stipendet blir redusert. Disse grensene gjelder fortsatt for studenter som kan få unntak fra inntektsgrensen på grunn av arbeid direkte knyttet til koronapandemien. 

Les mer om inntekt og formue

Studenter i utlandet

Alle elever og studenter som bor hjemme hos foreldrene sine høsten 2020 på grunn av koronapandemien, blir regnet som borteboere hele høstsemesteret.

Bor du hjemme i studieåret 2020-2021 på grunn av koronapandemien?

Alle elever og studenter som fikk lån og stipend som borteboere, men som måtte flytte midlertidig hjem til foreldrene sine på grunn av koronapandemien våren 2020, er regnet som borteboere resten av semesteret.

Unntaksreglene er videreførte for studenter i utlandet som bor midlertidig hjemme høsten 2020 eller våren 2021 på grunn av utbrudd av koronapandemien. Disse regnes heller ikke som å bo sammen med foreldrene.

 

Husk å stoppe trekket på avtalegiro

Hvis du får utsatt betaling for en regning, må du selv huske å stoppe avtalegiroen. Hvis du ikke stopper avtalegiroen blir regningen automatisk betalt.

Ekstra betalingsutsettelser

Alle som har lån i Lånekassen kan til vanlig utsette betaling 36 ganger, uten å måtte oppgi en årsak. Nå kan kunder i Lånekassen få ekstra betalingsutsettelser på lånet, i tillegg til de 36.

Alle kan søke om utsatt betaling av regningen

Du søker om betalingsutsettelse på Dine sider, og du trenger ikke å begrunne hvorfor du søker, eller å sende inn dokumentasjon.

Dette gjelder også om du har brukt opp de 36 betalingsutsettelsene dine, eller om du har fått avslag på en søknad om betalingsutsettelse fordi du allerede har brukt opp de 36 utsettelsene dine.

Kunder med oppsagt lån kan også få betalingsutsettelser. Les mer om oppsagte lån her.

Gjelder regningene i perioden mars til desember 2020

De ekstra utsettelsene gjelder for regningene i perioden mars til desember 2020, men du kan bare søke om utsettelse av regninger du ikke har betalt.

Du bruker ikke av de 36 vanlig betalingsutsettelsene i perioden mars til desember 2020

Hvis du har søkt om utsettelse for noen av forfallene i perioden mars 2020 til desember 2020, vil disse ekstra utsettelsene også gjelde for deg – og du «spiser» ikke av dine 36 utsettelser ved å søke.

Du betaler mer i renter når du utsetter betalingen

Når du utsetter en betaling, forlenger vi nedbetalingstiden din. Det fører til at du må betale mer renter samlet sett, enn om du ikke utsetter betalingen. Utsetter du én regning, utvider vi nedbetalingstiden med én måned. Utsetter du to regninger, utvider vi med to måneder, og så videre.

Betalingsplanen din blir oppdatert på Dine sider for hver gang du får en utsettelse.