Korona

Informasjon om ulike tiltak i forbindelse med koronapandemien for både elever, studenter og deg som betaler på studielånet.

Koronatiltakene høsten 2021

Dette er tiltakene som gjelder nå:
  • ekstra betalingsutsettelser i perioden mars 2020 til desember 2021
  • elever og studenter som tar utdanning i utlandet kan få lån og stipend om de må bo hjemme på grunn av korona
  • unntak fra inntektsgrenser for studenter med arbeid knyttet til koronapandemien
  • unntak fra de vanlige forsinkelsesreglene for studenter som blir forsinket i utdanningen på grunn av koronapandemien

Tiltak for studenter og elever i utlandet

Elever og studenter som tar utdanning i utlandet og som må bo hjemme på grunn av koronasituasjonen, kan få lån og stipend.

De to unntaksreglene som gjaldt for elever og studenter i utlandet i studieåret 2020–2021 er videreført for høsten 2021. 

Kunnskapsdepartementet har sendt et forslag om å videreføre disse unntakene til våren 2022 på høring. Vi oppdaterer lanekassen.no når høringen er avsluttet og eventuelle nye regler fastsatt.

Les om forslagene på regjeringen.no.

Må ikke være på lærestedet for å få lån og stipend

Den første unntaksregelen gjelder kravet om å være på lærestedet i utlandet. Dette kravet gjelder ikke dersom utdanningen din normalt er stedbasert, men nå blir tilbudt nettbasert eller samlingsbasert på grunn av koronapandemien .

Unntaket fra kravet om å være på studiestedet gjelder bare hvis utdanningen du er i gang med i utgangspunktet er stedbasert, men at det midlertidig blir tilbudt alternative undervisningsformer på grunn av koronapandemien. Det vil si at studenter som er tatt i opp en utdanning som normalt er online eller samlingsbasert, fortsatt ikke har rett til lån eller stipend.

Stipend til de som må bo hjemme på grunn av koronapandemien

Den andre unntaksregelen gjelder elever og studenter som tar utdanning i utlandet, og som bor midlertidig hjemme hos foreldrene sine høsten 2021 på grunn av koronapandemien. Disse blir regnet som borteboere hele semesteret, og det betyr at de kan få stipend.

Unntaket fra å bo borte gjelder bare for elever og studenter som normalt sett hadde planlagt å bo borte, men som nå må bo midlertidig hjemme på grunn av koronapandemien.

Det vil si at elever og studenter som i en normal situasjon ville bodd hjemme, fortsatt ikke har rett til stipend.

Problemer med å betale regningen?

Du kan
utsette betaling
mer enn 36 ganger

På grunn av koronapandemien har Lånekassens kunder fått ekstra betalingsutsettelser. Du søker om betalingsutsettelse på Dine sider, og du trenger ikke sende inn dokumentasjon på hvorfor du søker.

Dette gjelder også om du har brukt opp de 36 betalingsutsettelsene dine, eller om du har fått avslag på en søknad om betalingsutsettelse fordi du allerede har brukt opp de 36 utsettelsene dine. Kunder med oppsagt lån kan også få betalingsutsettelser. 

For regninger fra mars 2020 til desember 2021

De ekstra utsettelsene gjelder for regningene med betalingsfrist i perioden mars 2020 til desember 2021. Men husk at du bare kan søke om utsettelse av regninger du ikke har betalt.

Kommer i tillegg til de 36

Du bruker ikke av de 36 vanlige betalingsutsettelsene i denne perioden. Hvis du har søkt om utsettelse for noen av forfallene i perioden mars 2020 til desember 2021, gjelder disse ekstra utsettelsene også for deg – og du «spiser» ikke av dine 36 utsettelser ved å søke.

Les mer om hva du må passe på hvis du søker om betalingsutsettelse.

 

Send inn dokumentasjon

Gjelder unntak fra inntektsgrensene i 2020 deg, må du sende inn dokumentasjon på inntekten etter at du har fått vedtaket ditt om omgjøring for 2020. Har du inntekt over grensene for 2021, skal du ikke sende inn dokumentasjon for 2021 før i 2022. Husk at du bare trenger å dokumentere hvis du har hatt inntekt over grensen.

Unntak fra inntektsgrensen

Hvis du har hatt ekstra inntekt for arbeid knyttet til koronapandemien, kan du få gjort om lån til stipend, selv om du har tjent mer enn Lånekassens inntektsgrenser i 2020 og 2021.

Det er en grense for hvor mye du kan tjene før du får redusert stipendet, eller ikke får gjort noe av lånet om til stipend.


Unntaksregelen gjelder i 2020 og 2021

Unntaksregelen innebærer at Lånekassen ser bort fra inntekt som er over grensen i perioden 1. mars 2020 til og med 31. desember 2021, dersom den er betaling for arbeid relatert til koronapandemien i visse sektorer.

Dette regnes som koronarelatert arbeid:

  • Alt arbeid i helse- og omsorgssektoren
  • Alt arbeid i forbindelse med beordring til tjeneste i Heimevernet eller Sivilforsvaret
  • Alt arbeid utført av politistudenter som melder seg til tjeneste i politiet eller til beredskapsarbeid

Det betyr at du kan tjene over grensen for inntekt for 2020 og 2021 i denne perioden, og likevel få gjort om lån til stipend. Har du annen inntekt som ikke er relatert til koronapandemien i den samme perioden, gjelder ikke unntaket for denne inntekten.

Unntaket gjelder bare studenter som mottar lån og stipend til høyere og annen utdanning i Norge og utlandet, som har arbeid i sektorene som er nevnt over.

Studenter som har barn

Studenter som har barn, får heller ikke redusert barnestipendet ut fra ektefelle eller samboers ekstra inntekt fra arbeid relatert til koronapandemien. Dette unntaket gjelder også for perioden 1. mars 2020 til og med 31. desember 2021. Har samboeren eller ektefellen din annen inntekt som ikke er relatert til koronapandemien i den samme perioden, gjelder ikke unntaket for denne inntekten.

Dette må du sende inn

Dersom du har fått et vedtak om at inntekten i 2020 er over grensen for stipend, vil du få saken behandlet på nytt hvis du sender inn:

  • For arbeid i helse- og omsorgssektoren: Lønnsslipper som viser at du har utført arbeid innenfor helse- og omsorgssektoren og inntekten i perioden.
  • For arbeid i forbindelse med beordring til tjeneste i Heimevernet eller Sivilforsvaret: Bekreftelse som viser hvilken periode du ble beordret og lønnsslipper for perioden.
  • For arbeid utført av politistudenter som melder seg til tjeneste i politiet eller til beredskapsarbeid: Lønnsslipper som viser at du har jobbet i politiet eller i beredskapsarbeid, jf. politiloven, helseberedskapsloven, sivilbeskyttelsesloven eller forsvarsloven.

Har du flere arbeidsgivere, må du sende inn lønnsslipper fra alle. 

Når vi får dokumentasjonen fra deg, vurderer vi inntekten din for 2020 på nytt, og du får et nytt vedtak. Behandlingstiden vil være på ca. 20 uker. 

Frist for å sende inn dokumentasjon

Du sender inn dokumentasjonen så snart du kan etter at du har fått vedtak om kontroll av inntekt og formue i 2020. Klagefristen på tre uker gjelder ikke for å sende inn nye opplysninger om koronarelatert arbeid, bare for andre forhold ved vedtaket.  

Grensene for formue og trygd gjelder fortsatt

Det er ikke unntak fra grensene for hvor høy formue eller trygd du kan ha, før stipendet blir redusert. Disse grensene gjelder fortsatt for studenter som kan få unntak fra inntektsgrensen på grunn av arbeid knyttet til koronapandemien.

Hva med 2021?

Har du hatt inntekt over grensen i 2021, skal du ikke sende inn dokumentasjon på dette før i 2022.

Grenser for inntekt og formue for tidligere år.

Koronatiltak i 2020-2021

Les om tiltakene for studenter og elever som gjaldt i hele, eller deler av, studieåret 2020-2021.