Første delen Renter og tilbakebetaling

Fastsett av Kunnskapsdepartementet 17. desember 2019 med heimel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) § 8, § 9, § 10, § 14 og § 15. Endret ved forskrift 29 mai 2020 nr. 1101.