Forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. juli 2020 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) § 4 og § 5.