Lånekassens styre

Lånekassens styre er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Styret skal på vegne av KD følge opp virksomheten, og kontrollere at ledelsen utfører oppgavene sine i samsvar med de styringssignalene og retningslinjene departementet har gitt.

Styret i Lånekassen 1.7.2022–31.12.2022

Medlem Verv
Seunn Smith-Tønnessen Leder
Dag Arne Kristensen Nestleder
Vegard Iversen Styremedlem
Wenche Jakobsen Styremedlem
Cathrine Norheim Gamnes Ansattrepresentant
Hallstein Mevassvik Ansattrepresentant
Torbjørn Tvedt 1. vara
Trine Stangeland 2. vara
Ingjerd Indahl Personlig vara for Gamnes
Espen Brevik Knoll Personlig vara for Mevassvik
Anna Handal Hellenes (ANSA) Studentrepresentant
Maya-Katrin Skjeldal (NSO) Studentrepresentant
Ashna Usman (Elevorganisasjonen) Vara for studentrepresentant
Simen Oftedahl (NSO) Vara for studentrepresentant

Elev- og studentrepresentantene er valgt for perioden 15. august 2022 til 14. august 2023.