Lånekassens styre

Lånekassens styre er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Styret skal på vegne av KD følge opp virksomheten, og kontrollere at ledelsen utfører oppgavene sine i samsvar med de styringssignalene og retningslinjene departementet har gitt.

Styret i Lånekassen 1.1.2019–30.6.2022

Medlem Verv
Seunn Smith-Tønnessen Leder
Dag Arne Kristensen Nestleder
Vegard Iversen Styremedlem
Wenche Jakobsen Styremedlem
Brit Solem Ansattrepresentant
Erik Storø Ansattrepresentant
Torbjørn Tvedt 1. vara
Trine Stangeland 2. vara
Guro Marie Heggtveit Personlig vara for Solem
Knut Røli Personlig vara for Storø
Morgan Alangeh (ANSA) Studentrepresentant
Jonas Økland (NSO) Studentrepresentant
Thomas Bjørge Elton Gundersen (EO) Vara for studentrepresentant
Julie Iversen (NSO) Vara for studentrepresentant

Elev- og studentrepresentantene er valgt for perioden 3. juli 2020 til 30. juni 2021.