Årlig kontroll av utenlandsstudenter

Sist oppdatert: 07.03.2019
Tar du en hel grad i utlandet, må lærestedet ditt hvert år fylle ut et skjema som viser faglig progresjon og hvor mye du har betalt i skolepenger. Dette gjelder også om du nettopp har startet på graden din.

Alle som må dokumentere faglig progresjon og betalte skolepenger, blir varslet om det. Vi sender deg en e-post når skjemaet er tilgjengelig på Dine sider.

Hva må du dokumentere?

Skjemaet er forhåndsutfylt med navnet ditt, lærested, fødselsnummer og valutaen du har betalt skolepenger i hvis du har fått det. Du finner kun skjemaet ditt på Dine sider.

Lærestedet ditt må fylle ut informasjon på skjemaet som viser

  • faglig progresjon for kalenderåret 2018
  • om du har vært fulltidsstudent i kalenderåret 2018 og fram til datoen for utfylling av skjemaet
  • hvor mye skolepenger du eventuelt har betalt for undervisningsåret 2018–2019. Eventuelle stipend fra lærestedet, bo- eller andre kostnader skal ikke inkluderes i skolepengebeløpet.

Fristen er 25. april 2019

Får du ikke sendt inn skjemaet innen fristen, må du sende det så fort som mulig. Du trenger ikke å melde fra til oss om at du ikke rekker fristen. Betaler du skolepenger i avdrag til lærestedet, må du vente med å sende inn skjemaet til hele skolepengebeløpet er betalt.

Vi må ha skjemaet før vi kan behandle en ny søknad fra deg. Ønsker du videre støtte, må du huske å søke om studiestøtte for neste undervisningsår. Søknaden for 2019-2020 åpner i mai.

Slik laster du ned skjemaet

Når du har logget inn på Dine sider, kan du laste ned skjemaet ditt.

Skjermbilde nedlasting av C-skjema

Slik sender du inn skjemaet

Etter at lærestedet har fylt ut skjemaet, laster du det opp på Dine sider på siden for årlig kontroll.

Illustrasjon opplasting av C-skjema

Du kan også sende skjemaet i posten til Lånekassen, Postboks 4551, 8608 Mo i Rana, eller per faks til +47 22 72 02 64. Vær oppmerksom på at skjemaet ditt blir raskere behandlet hvis du laster det opp framfor å sende det i posten.

Du kan sjekke om skjemaet er behandlet på Dine sider

Vi sender ikke svar på kontrollen, men du kan logge inn og sjekke status. Velg «årlig kontroll utlandsstudier» i menyen på Dine sider. Antatt behandlingstid er 4–5 uker.

Les mer om årlig kontroll av faglig progresjon og skolepenger.