Hvorfor har jeg fått en betalingsplan?

Sist oppdatert: 06.12.2018
Vi sender deg en betalingsplan når du er ferdig med utdanningen din, eller ikke lenger får stipend og lån til fulltidsutdanning.

Betalingsplanen viser når du skal begynne å betale, hvor mye du skal betale hver måned og når du skal være ferdig med å betale ned på lånet ditt. Får du en betalingsplan nå, vil den første regningen din ha betalingsfrist 15. februar.

Du kan begynne å betale ned på studielånet når som helst etter at du er ferdig med utdanningen din, uavhengig av betalingsplanen.

Jeg er fortsatt student, hvorfor har jeg fått betalingsplan? 

Du får en betalingsplan når du ikke lenger får stipend og lån fra oss. Det betyr at selv om du fortsatt studerer, men uten støtte fra Lånekassen, må du begynne å betale på lånet. Du får også tilsendt en betalingsplan hvis du tar deltidsutdanning, selv om du får stipend og lån til utdanningen din.

Jeg har sendt en søknad som støtte som ikke er behandlet ennå

Hvis du har søkt om støtte til fulltidsutdanning og søknaden ikke er behandlet ennå, trenger du ikke å begynne å betale hvis den blir innvilget. Får du støtte til deltidsutdanning eller avslag på søknaden, er det riktig at du skal begynne å betale.

Du kan søke om betalingsutsettelse

Hvis du ikke kan betale en regning, kan du søke om betalingsutsettelse. Du trenger ikke å ha noen spesiell grunn for å få betalingsutsettelse. Du trenger ikke å søke om betalingsutsettelse før du har fått en regning.

Rentene løper fra første måned

Rentene på studielånet begynner å løpe fra første månedsskifte etter at det siste semesteret du fikk støtte til er slutt. Studerer du uten stipend og lån, eller tar deltidsutdanning, kan du søke om å få slettet rentene som er lagt til lånet ditt i studietiden.

Omgjøring av lån til stipend

Omgjøringen av lån til stipend skjer året etter at du fikk støtte, når skatteetaten sender fastsettingen (likningen) din til oss. Det vil si at du må vente til 2019 for å få omgjøring for utdanning du har bestått i 2018.

Jeg har bare søkt om stipend, hvorfor har jeg fått betalingsplan?

Selv om du bare har søkt om stipend, blir denne støtten også utbetalt som et lån. Dette lånet kalles omgjøringslån og gjøres først om til stipend året etter at du fikk støtte.

Hvis du venter på å få lånet gjort om til stipend, kan du søke om betalingsutsettelse fram til omgjøringen skjer. Dette gjør du på Dine sider. Rentene som er blitt lagt til det beløpet som blir gjort om til stipend, blir automatisk slettet.