Har du spørsmål om tilbakebetaling?

Sist oppdatert: 02.01.2017
På Dine sider får du enkelt oversikt og finner svar på spørsmål om tilbakebetaling.

Se den siste regningen din

Fra forsiden på Dine sider er det en lenke til Din regning. Her kan du se den siste regningen vi har sendt deg og hvor mye du har igjen i lån. Klikker du på detaljer (plusstegnet) kan du se hva beløpet skal dekke, om det er utestående beløp fra tidligere og eventuelle gebyr.

KID- og kontonummer

Du finner KID- og kontonummer under Din profil. KID-nummeret ditt endrer seg ikke fra regning til regning, men forblir det samme.

Betalingsplan

På betalingsplansiden kan du se fremtidige terminbeløp, lånebeløp, renter du skal betale, når du er ferdig med å betale ned på lånet og hvilken rente du har. Her kan du også bestille betalingsplan, dersom du vil starte å betale ned på lånet tidligere.

Betalingsutsettelse og rentefritak (sletting av renter)

På denne siden kan du se hvor mange betalingsutsettelser du har fått og hvor mange du har igjen. Du kan også se perioder du har rett til å søke om rentefritak for.

Flere tjenester på Dine sider

  • Kontobevegelser - se registrerte innbetalinger
  • Endring av betalingsplan - betal ned på lånet raskere
  • Endre betalingsdato - velg mellom 5., 15. og 25 i hver måned
  • Avtalegiro og e-faktura - velg hvordan du vil betale
  • Søknader og skjema - for eksempel søknadene om betalingsutsettelse og ettergivelse

Gå til Dine sider