Har du fått din første regning fra Lånekassen?

Sist oppdatert: 31.01.2020
Mange får sin første regning fra Lånekassen i disse dager, med betalingsfrist 15. februar. Har du fått regning fra Lånekassen, må du enten betale den eller søke om betalingsutsettelse.

Studenter som enten er ferdige med å studere, eller ikke får utbetalt lån og stipend fra Lånekassen til fulltidsutdanning, må begynne å betale på lånet sitt.

Usikker på hvorfor du har fått regning fra Lånekassen? Les mer om hva som kan være årsaken til at du har fått en regning.

Du må betale regningen, selv om du venter på omgjøring

Har du fått regning fra Lånekassen, men kan ikke betale den, må du søke om betalingsutsettelse. Det samme gjelder hvis du bare søkte om stipend, og venter på å få gjort om alt lånet til stipend.

Lånet du fikk i 2019 kan ikke bli omgjort før sommeren 2020. Årsaken er at Lånekassen må ha tall som viser hvor mye du tjente og hadde i formue, for å sjekke om du har rett til stipend. Vi får disse tallene direkte fra skatteetaten våren 2020, når skattefastsettingen for 2019 er klar.

Rentene som er blitt lagt til det beløpet som blir gjort om til stipend, blir automatisk slettet. Det vil si at du ikke taper økonomisk på å betale på et høyere lån fram til omgjøringen skjer.

Ikke fått svar på søknaden din for 2019–2020?

Har du sendt inn en søknad om lån og stipend for 2019–2020, men venter på at søknaden blir behandlet, må du også enten betale regningen eller søke om betalingsutsettelse.

Skaff deg oversikt – logg inn på Dine sider

Logg deg inn på Dine sider for å se på betalingsplanen og regningen din. Her kan du også søke om betalingsutsettelse, hvis du ikke kan betale regningen.

Logg inn på Dine sider