Høyere rente i Lånekassen

Sist oppdatert: 05.01.2017
I statsbudsjettet for 2017 ble det vedtatt endringer i fastsettelsen av renten i Lånekassen. Det førte til at rentene økte med cirka 0,35 prosentpoeng fra 1. januar 2017.

Endringen reduserte fradraget i Lånekassens renter fra 0,5 prosentpoeng til 0,15 prosentpoeng.

Endringen gjelder alle med flytende rente og for de som binder renten fra og med oktober 2016. Kunder med fastrenteavtale inngått før statsbudsjettet ble lagt fram berøres ikke før fastrenteavtalen går ut. De beholder sin opprinnelige faste rente ut avtaleperioden.

At rentesatsene har økt innebærer at beløpet du skal betale tilbake hver måned vil bli høyere fra og med januar 2017. Unntaket er dersom du har inngått fastrenteavtale før oktober 2016.

  • Har du flytende rente økte renten med cirka 0,35 prosentpoeng  fra og med 1. januar 2017.

  • Bandt du renten i oktober 2016, hadde du én rentesats i november og desember. Renten økte med cirka 0,35 prosentpoeng fra 1. januar. Det betyr at terminbeløpet ditt øker fra 1. januar.

Mer informasjon om hvordan rentene blir fastsatt.

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Oversikt over nåværende og tidligere rentesatser finner du her.